Ověření dodavatele pro účely DPH

Věděli jste, že podle platných předpisů můžete ztratit své právo na odpočet DPH, když daňový úřad zpochybní důvěryhodnost našeho dodavatele? V souvislosti s výše uvedeným chce ministerstvo financí přijmout vhodná opatření k zajištění poctivých daňových poplatníků proti nevědomému zapojení do daňových podvodů.

To je důvod, proč od 1. září tzv DPH bílý seznam. Toto je elektronický seznam, který umožňuje ověření dodavatelů. Obsahuje podrobné informace, které byly dosud rozptýleny do různých databází. Seznam je veden vedoucím státní správy daní a je k dispozici na oficiálních stránkách ministerstva financí a CEIDG. (Více informací také na www.podatki.gov.pl)

S jeho pomocí můžete ověřit daný podnikatelský subjekt a zjistit, zda je aktivním plátcem DPH. V době, kdy náš dodavatel není na výše uvedeném seznamu, nám žádná obdržená faktura nedává základ pro odpočet DPH, i když jsme uznáni jako jeho plátci. Informace lze vyhledávat na základě názvu subjektu, daňového identifikačního čísla, REGONového čísla nebo čísla bankovního účtu. Všichni plátci DPH jsou do systému zadáni automaticky.

Seznam je obzvláště důležitý, pokud transakce činí 15 000 PLN nebo více. Poté jsme povinni před platbou ověřit, zda je číslo faktury uvedené na faktuře totožné s číslem subjektu na bílém seznamu. Pouze v případě shody můžeme provést převod. V případě nedodržení seznamu nebude od 1. ledna 2020 možné zahrnout výdaje vzniklé do nákladů společnosti a navíc budeme nuceni společně nést odpovědnost s prodávajícím za neregulovanou daň, ledaže plátce provede platbu pomocí mechanismu rozdělení plateb (tj. rozdělená platba) uvedená v čl. 108a zákona o DPH.

Je proto důležité, aby v den převodu mělo být číslo, na které provádíme platbu, na seznamu popsaném zde.

Seznam se aktualizuje jednou denně. Po ověření stavu daňového poplatníka, se kterým spolupracujeme, a potvrzení jeho důvěryhodnosti byste si měli vytisknout zprávu o jeho daňovém stavu. Pokud dáváme přednost tradičním řešením, můžeme podat standardní žádost finančnímu úřadu s žádostí o získání certifikátu o společnosti, se kterou spolupracujeme podle čl. 96 oddíl 13 zákona o DPH.

Varovný program pro podnikatele

Další bezpečnost pro čestné společnosti bude tzv Varovný program pro podnikatele. V souladu s iniciativou jejího vytvoření budou varováni před spoluprací s nepoctivými subjekty a obdrží výsledky analýz sporných daňových praktik, které usnadní jejich identifikaci. Budou zahrnovat písemná varování obsahující doporučení k použití rozdělení platby nebo rozdělení platby. Toto řešení bylo úspěšně přijato v jiných zemích EU. Ministerstvo financí oznamuje, že cílem programu není zasahovat do výběru obchodních partnerů, ale pouze poskytovat informace o možných hrozbách vyplývajících z podvodů typu kolotoč.

Na webových stránkách ministerstva můžete také najít informace o tom, jaké aspekty berou úředníci v úvahu při posuzování společností, které samy nedopouštěly daňové trestné činy, ale které provedly transakce, které byly použity ke spáchání trestného činu. Existují jasné informace, že pokud nepřijmeme nezbytná preventivní opatření a nevynecháme skutečnosti, které by mohly naznačovat naši účast na nepoctivých jednáních, hrozí, že naše právo na odpočet DPH v takové situaci bude zpochybněno. Na této stránce také naleznete tipy, jaké úvahy je třeba vzít v úvahu při hodnocení dodavatele a jaká opatření by měla být přijata k minimalizaci rizika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *